El Paso Herald 16 november 1914

De hinder van adellijke dames als “verpleegsters” aan het front

Hoe hertoginnen en gravinnen, gekleed als verpleegsters, de aandacht afleiden van officieren met hun boeketten, hun schoothondjes en hun geflirt.

Een niet goed te praten toename van de gevaren en het lijden van de soldaten aan het front wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van vermogende vrouwen uit betere kringen, die aangetrokken worden door een vorm van nieuwsgierigheid.
Het grote gevaar hiervan ligt in de aandacht die deze dames ongetwijfeld krijgen van de officieren van hun leger. De meeste officieren voelen zich verplicht om te buigen en te glimlachen naar hertogin zus en dame zo, die gekomen zijn met een wagonlading versnaperingen voor de zieken, of diensten aanbieden die niet passen bij de gelegenheid.
Terwijl deze abnormale sociale gebeurtenissen zich voordoen kan de vijand zich voordringen naar de loopgraven, de bevoorradingen kunnen verstoord raken, de gewonden verwaarloosd en duizend en één tegenslagen of ongelukken kunnen het leger overkomen. Soldaten worden weggeroepen van hun taak om de bezoekers te ontvangen en er wordt zelfs van ze verlangd om hun thee te serveren!
Alle legers van de wereld hebben in meer of mindere mate te kampen met deze ergernis, maar Engeland lijdt er zonder twijfel meer aan dan andere.
Een opvallend voorbeeld van deze vrouwelijke inmenging in de oorlog blijkt uit de zaak van hertogin-weduwe van Sutherland, die voorheen bekend stond als een schoonheid in de Londense society. Ze organiseerde een groep Rode Kruis zusters en ging daarmee naar België aan het begin van de oorlog. De intenties van de hertogin waren ongetwijfeld uitstekend, maar ze was geen beroepsmatig opgeleide verpleegster en kon niet voorkomen dat ze officieren en artsen in de weg liep.
Uit haar eigen verslag krijgen we een indruk van enkele genante vertoningen die ze veroorzaakt moet hebben. Ze was nog in Namen met haar zusters toen de Duitsers deze plaats innamen. Ze vertelt hoe ze er op stond de Duitse commandant te spreken. Deze officier die de hertogin ontmoet had in de Londense uitgaanswereld, voelde zich verplicht beleefd te zijn.
“Neem me niet kwalijk, hertogin,” zei hij, “dat ik me al drie dagen niet geschoren heb.”
Stel je een man voor, in het midden van een slagveld met duizenden soldaten, die stopt om zich te verontschuldigen dat hij niet fris geschoren is!
De Engelsen mogen zich gelukkig prijzen dat de hertogin hier een Duitse officier in verlegenheid bracht, maar verder onderzoek zal aantonen dat ze net zoveel moeilijkheden veroorzaakt aan eigen zijde. Merk op dat in de foto van de gravin met haar verpleegsters, zij een grote bos bloemen draagt. Ongetwijfeld heeft iemand het werk aan het verplegen van de zieken moeten onderbreken om deze attentie aan hare hoogheid te bezorgen.
Maar er zijn meer verassende bewijzen van de beschamende activiteiten van de hertogin naar voren gekomen. Direct na haar terugkomst van haar korte trip naar de verschrikkingen van de oorlog verbaasde ze de gemeenschap toen men vernam dat ze stilletjes getrouwd was met majoor Percy D. Fitzgerald van de 11e Huzaren, een officier die 10 jaar jonger is dan zijzelf. Terwijl de gravin de zieken verpleegde moet ze een amoureuze relatie onderhouden hebben, of heeft de majoor haar het hof gemaakt, hoe je het ook wil noemen! Zullen de Britse soldaten, die elk moment konden sterven voor hun land, genoten hebben van de affaire tussen hun majoor en de oudere hertogin? Zullen ze geërgerd zijn geweest of hadden ze een sympatieke interesse? In elk geval moet het hun gedachten afgeleid hebben van hun eigenlijke taak, namelijk het vernietigen van de vijand.

En hier is een andere Britse hertogin die druk bezig is zich te bemoeien met het werk van officieren in de oorlog. Het is de hertogin van Westminster, die ook naar het front gegaan is als Rode Kruis verpleegster. De hertogin van Westminster is erg knap en relatief jeugdig, en daarom des te meer aannemelijk om problemen te veroorzaken aan het front. Ze staat bekend om haar impulsiviteit en voorkeur voor gevaarlijke sporten. Haar man, waarvan ze gescheiden is, klaagde over haar overdreven uitspattingen in schaatsen en sleerijden.
Merk op dat de hertogin van Westminster altijd vergezeld gaat van haar ‘favoriete wolfshond’. Zoals de hertogin van Sutherland haar boeket bloemen had, moet deze haar hond hebben! De officieren belast met de instandhouding van treinverbindingen moesten accommodatie beschikbaar stellen voor dit nutteloze dier.
We kunnen op foto’s van de hertogin zien dat ze het eenvoudige verpleegsterskostuum zo attractief en koket mogelijk heeft gemaakt. Ze laat geen gelegenheid voorbijgaan om een storende invloed uit te oefenen aan het front.
Een ander soort problemen veroorzakende vrouw uit de uitgaanswereld is vrouwe Dorothy Feilding, dochter van de graaf van Denbigh, die ook naar het front gegaan is als Rode Kruis verpleegster. Ze is erg jong en frivool en kan lachend en kwebbelend gezien worden, omringd door een groep bewonderende officieren.